Taiwanese American Conference 美國西部台美人夏令會

講員貴賓介紹

本屆夏令會最大的亮點就是很榮幸能得到許多優秀人士的青睞,將有空前的40餘位優秀講者來就不同重要議題與大家傾囊分享,包括法理台獨建國論述、正視心理健康議題、培養職業運動家的升學概念、台語文推廣、如何突破選戰基本盤、以及中共的跨國鎮壓威脅。

主講貴賓介紹

林榮松 醫師
Dr. Simon Lin

bio

主講人
Keynote

bio

蕭喬勻
Anny Hsiao

bio

專題講者 介紹

藍士博
Su-Phok Na

bio

高嘉瑜
Chia-yu Kao

bio

張芳瑜
Tiffany Chang

bio

李清木
Professor Chinmhu Lee

bio

楊斯棓 醫師
Dr. Szu Pang Yang

bio

黃聖峰
Seng-Hong Ng

bio

周芷萱
Sherry Chou

bio

鄭良光
Simon Cheng

bio

Benjamin
FBI

bio

老狐狸
Old Fox

bio

游知澔
Chih Hao Yu

bio

陳桂鈴
Kueilin Chen

bio

梁凱琳
Kailin Gow

bio

團體講者 介紹

林昶佐
Freddy Lim

bio

林亮君
Sabrina Lim

bio

苗博雅
Po-Ya Miao

bio

張維倩
Ivy Chang

bio

張錦豪
Zhen Hao Chang

bio

翁震州
Robin Wong

bio

彭一書
I-Su Peng

bio

李宇翔
Elioty Li

bio

邱婷蔚
Ting-Wei Chiu

bio

陳乃瑜
Evalyn Chen

bio

卓冠廷
Kuan-Ting Cho

bio

戴瑋姍
Wei-Shan Tai

bio

洪慈庸
Tzu-Yung Hung

bio

職業運動教育職涯發展 講者介紹

Jake

bio

Jason McDevitt

bio

Ali Ton

bio

心理健康座談會 講者介紹

吳怡萱
Emily Wu Truong

bio

Paul Hung

bio

Elizabeth Yang

bio

Maryanne Peng

bio

Victoria Huang

bio

一邊一國台海和平青年論壇 講者介紹

皮筋兒
Journey

bio

吳亭樺
Cosette Wu

bio

劉大聖
Dasheng Liu

bio

HKFLA

bio

樂樂法利
Lele Farley

bio

葉忠正
Najee Woods

bio

界立建

bio

陳闖創
Chuang Chuang Chen

bio

特邀講者介紹

周又新 牧師
Pastor Jason Chou

bio

劉雲平
Rep. Ted Lieu

bio

© 2024 Taiwanese American Conference – West Coast All Rights Reserved